Svätá zem/Jordánsko - Izrael

Ospravedlňujeme sa ale zájazd už nie je dostupný.

Vyberte si z podobných zájazdov alebo prejdite na vyhľadávanie.

Popis

Programzájazdu:
1.deň :

skoro ráno stretnutie skupiny v Košiciach, transfer na letisko do Budapešti, snásledným odletom do Tel Avivu cez Istanbul, presun do Betlehema, večera, ubytovanie.

2.deň :

po raňajkách Jeruzalem - Olivováhora – návšteva Dominus Flevit,miesta kde Pán Ježiš plakal nad Jeruzalemom. Prehliadka Getsemanskej záhrady, Baziliky Agónie /smrteľnéhozápasu Pána Ježiša/. Bazilikyhrobu Panny Márie, Múrnárekov, Hora Sion, Večeradlo. Večera a ubytovanie v Betleheme.

3.deň :

po raňajkách návšteva Ein Karem- návšteva miesta narodenia Jána Krstiteľa a miestanavštívenia Panny Márie u Alžbety. Prehliadka starého Jeruzalema, miesto Ježišovho odsúdenia a bičovania,Krížová cesta – Via Dolorosa,Bazilika Božieho hrobu, Návrat do Betlehema, večera, ubytovanie.

4.deň:

po raňajkách odchod k Jordánu, Qasr al Jahúd - miesto Ježišovhokrstu na hraniciach Izraela a Jordánska miesto pôsobenia sv. JánaKrstiteľa, odjazd k Mŕtvemu moru, možnosť kúpania. Fakultatívne Qumrán, Herodesovapevnosť Massada. Večera, ubytovanie v Betleheme.

5.deň :

po raňajkách skoro ráno presun do Galilei, prehliadka Nazareta - Baziliky Zvestovania, Kostola sv. Jozefa.Miesto prvého zázraku v Káne Galilejskej, kde si manželia môžu obnoviťmanželské sľuby. Popoludní odchod ku Genezaretskémujazeru: Hora Blahoslavenstiev, Kafarnaum - dom sv. Petra, Tabgha - miesto zázračného rozmnoženiachlebov a rýb, miesto Primátu sv. Petra. Plavba po Genezaretskom jazere/fakultatívne/ Večera ubytovanie vNazarete.

6. deň :

po raňajkách Výstup na horu Tábor /taxíkom za 8,-USD/,prehliadka kostola Premenenia Pána. Presun do Jordánska. Prehliadka Jerash – významné antické rímske mesto. Presun a ubytovanie v Petre.

7. deň :

celodenná prehliadka Petry, niekdajšieho hlavného mesta Nabatejskej ríše, vytesaného doskaly (Rímska provincia Arabie, kde sa sv. Pavol zdržiaval podľa Gal 1. 17).Program, prehliadka, /až po známy kláštor, sv. omša v starom byzantskomchráme/, večera a ubytovanie v Petre.

8.deň :

návšteva púšte Wadi Rum a noc na púšti. Asi 60kilometrov južne od Aquaby sa nachádza ďalší skvost Jordánska, púšť Wadi Rum.Mesačné údolie očarí ohromnou silou. Prehliadka sa začína neďaleko horynazvanej Sedem vrcholov múdrosti. Je preslávená a spojená s osobou, ktoráje spätá s Wadi Rum a históriou Sýrie a Jordánska – Lawrencom z Arábie.Bol to britský plukovník T. E. Lawrence. Do púšte sa vyráža v otvorenýchdžípoch. Cestou sa otvorí jedna z najkrajších púštnych scenérií sveta.Pôsobenie slnka ešte viacej umocňuje obrazy nádherných skál. Wadi Rum bola prvýraz spomenutá už v Ptolemajovskej geografii ako Aramona a tiež vraj ako Ad aj vKoráne. Nabatejci sa tu zabývali už v 4. storočí. Vytvorili skalné maľbyv pieskovcových masívoch skál. Beh storočí, vietor a počasie erodovalimasívy v skalné veže a bizarné kopce týčiace sa z hôr piesku, v ktorom sa celáoblasť priamo topí. Krása vyráža dych.

Dúhové masívy
Duny sú jednouveľkou záplavou oranžovo-červeného piesku. Keď vystúpite na vrcholok niektoréhopahorku, rozprestrie sa pred vami fantastický obraz. Len vtedy dokonale vidítekrásny prechod od béžovej cez ružovú až po oranžovo-červenú. Wadi Rum jeunikátna. Z farebného piesku vyrastajú k nebu priam vertikálnepieskovcové útvary. Z roviny sa tu týčia ako obry. Kam oko dohliadnevidíte červené a oranžové odtiene pieskovcových stien či široké duny. Keďnatrafíte na beduínov, roztrúsené ťavy, či si posedíte na ošúchanom kobercia prijmete horúci čaj nalievaný z otlčenej starej kanvičky, mátepocit zázraku. 25.júna 2011 bola Wadi Rum zapísaná ako súčasť Svetového kultúrneho dedičstvaUNESCO.

9. deň :

po raňajkách odchod na horu Nebo – podľatradície miesto smrti Mojžiša. Pokračovanie do Izraela. Údolie Wadi Quelt,Jericho – najstaršie obývané mesto sveta,mesto proroka Elizea, v ktorom Ježiš uzdravil slepca Bartimejaa navštívil dom mýtnika Zacheja. Ježiš Kristus pri svojich cestáchz Galiley do Jeruzalema opakovane prechádzal Jerichom. (Mt 20, 29-33), (Lk18, 35-43).
Ubytovanie v Betleheme.

10.deň :

program v Betleheme, návšteva Poľa pastierov, Bazilika Narodenia Ježiša Krista, jaskyňaMlieka, možnosť nákupu suvenírov,osobné voľno. Odchod na letisko, zastávka Jaffa – Jope, prístav, ktorý je spomínaný už v Staromzákone a bol dôležitým miestom apoštolskej misie sv. Petra spomínanév Skutkoch apoštolov. Kostol sv. Petra.

11.deň :

odlet do Budapešticez Istanbul, transfer do Košíc.

Sprievodcasi vyhradzuje právo na zmenu programu ! Program v ponukovom letáku jeorientačný a prispôsobuje sa odletovým časom a situácii v Izraeli.
Pútnicky program je spojenýs každodennou svätou omšou.

Rýchla správa

Prosím, vyplňte všetky povinné polia.

E-mail je v nesprávnom formáte.

Telefón je v nesprávnom tvare, doporučujeme tvar "+421 9xx xxx xxx".

edovolenky.sk - všetky dovolenky na jednom mieste.
Sme skúsený tím odborníkov,
ktorý tu je pre vás už od roku 2009.

rozšírené vyhľadávanie

nerozhoduje

nerozhoduje

rozšírené vyhľadávanie