Svätá Zem - Púť Ružencových Bratstiev - z Košíc

Ospravedlňujeme sa ale zájazd už nie je dostupný.

Vyberte si z podobných zájazdov alebo prejdite na vyhľadávanie.

Popis

Programpúte:

1.deň : zraz v poobedňajších hodinách vKošiciach, transfer do Budapešti, následne odlet do Tel Avivu.
2.deň : presun do Galilei, prehliadka Nazareta - BazilikyZvestovania, Kostola sv. Jozefa. Miesto prvého zázraku v Káne Galilejskej,kde si manželia môžu obnoviť manželské sľuby. Popoludní odchod ku Genezaretskému jazeru: Hora Blahoslavenstiev, Kafarnaum - dom sv. Petra, Tabgha - miesto zázračného rozmnoženiachlebov a rýb, miesto Primátu sv. Petra. Plavba po Genezaretskom jazere/fakultatívne/. Večera, ubytovanie vGalilei.
3. deň : po raňajkách výstup na horu Tábor /taxíkom za 8,-USD/, prehliadkakostola Premenenia Pána. Presun do Jordánska. Prehliadka Jerash – významné antické rímske mesto. Presuna ubytovanie v Petre.
4. deň : celodenná prehliadka Petry, niekdajšieho hlavného mestaNabatejskej ríše, vytesaného do skaly (Rímska provincia Arabie, kde sa sv.Pavol zdržiaval podľa Gal 1. 17). Program, prehliadka, /až po známy kláštor,sv. omša v starom byzantskom chráme/, večera a ubytovanie v Petre.
5.deň : návšteva púšte Wadi Rum a noc na púšti. Asi 60kilometrov južne od Aquaby sa nachádza ďalší skvost Jordánska, púšť Wadi Rum.Mesačné údolie očarí ohromnou silou. Prehliadka sa začína neďaleko horynazvanej Sedem vrcholov múdrosti. Je preslávená a spojená s osobou, ktoráje spätá s Wadi Rum a históriou Sýrie a Jordánska – Lawrencom z Arábie.Bol to britský plukovník T. E. Lawrence. Do púšte sa vyráža v otvorenýchdžípoch. Cestou sa otvorí jedna z najkrajších púštnych scenérií sveta.Pôsobenie slnka ešte viacej umocňuje obrazy nádherných skál. Wadi Rum bola prvýraz spomenutá už v Ptolemajovskej geografii ako Aramona a tiež vraj ako Ad aj vKoráne. Nabatejci sa tu zabývali už v 4. storočí. Vytvorili skalné maľbyv pieskovcových masívoch skál. Beh storočí, vietor a počasie erodovalimasívy v skalné veže a bizarné kopce týčiace sa z hôr piesku, v ktorom sa celáoblasť priamo topí. Krása vyráža dych.
Dúhové masívy - Duny sú jednouveľkou záplavou oranžovo-červeného piesku. Keď vystúpite na vrcholok niektoréhopahorku, rozprestrie sa pred vami fantastický obraz. Len vtedy dokonale vidítekrásny prechod od béžovej cez ružovú až po oranžovo-červenú. Wadi Rum jeunikátna. Z farebného piesku vyrastajú k nebu priam vertikálnepieskovcové útvary. Z roviny sa tu týčia ako obry. Kam oko dohliadnevidíte červené a oranžové odtiene pieskovcových stien či široké duny. Keďnatrafíte na beduínov, roztrúsené ťavy, či si posedíte na ošúchanom kobercia prijmete horúci čaj nalievaný z otlčenej starej kanvičky, mátepocit zázraku. 25.júna 2011 bola Wadi Rum zapísaná ako súčasť Svetového kultúrneho dedičstvaUNESCO.
6. deň : po raňajkách odchod na horu Nebo – podľa tradície miesto smrtiMojžiša. Pokračovanie do Izraela. Údolie Wadi Quelt, Jericho – najstaršie obývané mesto sveta,mesto proroka Elizea, v ktorom Ježiš uzdravil slepca Bartimejaa navštívil dom mýtnika Zacheja. Ježiš Kristus pri svojich cestáchz Galiley do Jeruzalema opakovane prechádzal Jerichom. (Mt 20, 29-33), (Lk18, 35-43). Ubytovanie vBetleheme.
7.deň : po raňajkách Jeruzalem - Olivová hora – návšteva Dominus Flevit, miesta kdePán Ježiš plakal nad Jeruzalemom. Prehliadka Getsemanskejzáhrady, Baziliky Agónie /smrteľného zápasu PánaJežiša/. Bazilika hrobu PannyMárie, Múr nárekov, HoraSion, Večeradlo. Večera a ubytovanie v Betleheme.
8.deň : po raňajkách návšteva Ein Karem- návšteva miesta narodeniaJána Krstiteľa a miesta navštívenia Panny Márie u Alžbety. Prehliadka starého Jeruzalema, miesto Ježišovho odsúdenia a bičovania, Krížová cesta – Via Dolorosa,Bazilika Božieho hrobu. Návrat do Betlehema, večera, ubytovanie.
9.deň: po raňajkách odchod k Jordánu, Qasr al Jahúd - miesto Ježišovhokrstu na hraniciach Izraela a Jordánska miesto pôsobenia sv. JánaKrstiteľa, odjazd k Mŕtvemu moru, možnosťkúpania. Fakultatívne Qumrán, Herodesova pevnosť Massada. Večera, ubytovaniev Betleheme.
10. deň: program v Betleheme, návšteva Poľa pastierov, Bazilika Narodenia Ježiša Krista, jaskyňa Mlieka, možnosť nákupu suvenírov. Návštevakarmelitánskeho káštora, založeného v roku 1876 na podnet sestry Márie odUkrižovaného Ježiša.
V tomtokláštore prežila posledné obdobie svojho života. Blahorečil ju v roku 1978pápež Ján Pavol II., svätorečil pápež František v roku 2015.
11.deň : Odchod na letisko, zastávka Lod – mestoleží vo vnútrozemí, od Tel Avivu je vzdialené približne 22 km. V StaromZákone v Prvej knihe kroník (8, 12) sa píše, že Lod postavil Samadz Benjamínovho rodu. Za pozornosť stojí Katedrála svätého Juraja. Jaffa – Jope, prístav, ktorý je spomínaný už v Starom zákonea bol dôležitým miestom apoštolskej misie sv. Petra spomínanév Skutkoch apoštolov. Kostol sv. Petra. Odlet do Budapešti.
Sprievodca si vyhradzuje právo na zmenuprogramu ! Program v ponukovom letáku je orientačný a prispôsobuje saodletovým časom a situácii v Izraeli.

Pútnicky program je spojený s každodennou svätou omšou.

V cene je zahrnuté:
- medzinárodná letenka (transfer z Košíc) Budapešť - Tel Aviv – Budapešť, priamy let
- letiskové poplatky
- 9 x hotelové ubytovanie s polpenziou (z toho 1 x ubytovanie v púšti - Wadi Rum)
- doprava klimatizovaným autobusom počas celého pobytu
- odborný sprievodca – kňaz
- vstupy v Jordánsku vrátane Petry
V cene nie je zahrnuté:
- hraničné poplatky Izrael-Jordánsko, víza, obslužné a AUDIOSPRIEVODCU – slúchadlápre skvalitnenievýkladu sprievodcu – kňaza, ktoré spolu predstavuje sumu 100,- € (platí sa priamo sprievodcovi)
- fakultatívne výlety
Možný príplatok:Komplexné cestovné poistenie vrátane storna zájazdu:
poistné krytie do výšky 80 % storno poplatku 22,- €

Rýchla správa

Prosím, vyplňte všetky povinné polia.

E-mail je v nesprávnom formáte.

Telefón je v nesprávnom tvare, doporučujeme tvar "+421 9xx xxx xxx".

edovolenky.sk - všetky dovolenky na jednom mieste.
Sme skúsený tím odborníkov,
ktorý tu je pre vás už od roku 2009.

rozšírené vyhľadávanie

nerozhoduje

nerozhoduje

rozšírené vyhľadávanie