Alternatívne riešenie sporu

CK DESIREA, s.r.o. si dovoľuje informovať klientov o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v zmysle zákona č.391/2015 Z. z. súčinnosťou od 1.2.2016. Tento zákon upravuje alternatívne riešenie sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy.

Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa tohto zákona, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi stranami sporu.

Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu pri súčasnom splnení nasledovných podmienok:

  1. Spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.
  2. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa bodu 1. odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní do dňa jej odoslania.

Subjektom alternatívneho riešenia sporov medzi cestovnou kanceláriou a jej klientom je Slovenská obchodná inšpekcia.

Na stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie sú uvedené podrobné informácie o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov vrátane kontaktov a príslušných formulárov.

Úplný zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

Rýchla správa

Prosím, vyplňte všetky povinné polia.

E-mail je v nesprávnom formáte.

Telefón je v nesprávnom tvare, doporučujeme tvar "+421 9xx xxx xxx".

edovolenky.sk - všetky dovolenky na jednom mieste.
Sme skúsený tím odborníkov,
ktorý tu je pre vás už od roku 2009.

rozšírené vyhľadávanie

nerozhoduje

nerozhoduje

rozšírené vyhľadávanie